Piotr Adamczewski - architekt światła  
 

Liczne projekty oświetlenia i iluminacji budynków publicznych i prywatnych w ramach własnej działalności oraz jako kierownik projektu i kierownik zespołu, m.in.  

 

budynków biurowych
hoteli
domów handlowych
budynków mieszkalnych
wystaw i galerii
muzeów
opery
przestrzeni publicznej
osiedli mieszkaniowych
szpitali i obiektów opieki zdrowotnej
szkół
kościołów
obiektów zabytkowych